Çevre Politikası

Akgenç Turizm çevre kirliliğinin önlenmesi yaklaşımına paralel olarak toplam çevre performansını sürekli geliştirerek, atıkların azaltılmasını teşvik ederek, egzoz gazı emisyonunu ve çevreyi kirleten etkenleri azaltarak, verimliliğini arttırarak, yaşanabilir bir dünyaya katkı sağlayacaktır.